Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zamość na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.

Szukaj dokumentów
od do